Unohtuiko salasana? Napsauta tästä.

0
Tiedot

23. marraskuuta 2016

MeriConnect helpottaa ja tehostaa leikkausten yhteydessä tuotettujen videoiden ja kuvien käsittelyä

Noninvasiivisten leikkausten ja uuden lääketieteellisen tekniikan myötä video- ja kuvatallenteiden käyttö leikkaussalissa yleistyy jatkuvasti. Sairaaloissa on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota myös hoidon laatuun, mikä lisää jäljitettävyyden tarvetta. Merivaaran uusi ratkaisu, MeriConnect™, antaa kirurgeille mahdollisuuden tarkastella ja muokata kuvia ja videoita oman työpöytänsä ääressä välittömästi leikkauksen jälkeen. Näin säästyy aikaa, leikkaussalin potilasvaihto nopeutuu ja potilasturvallisuus paranee.

MeriConnect on selainpohjainen editointi- ja arkistointijärjestelmä, joka on suunniteltu toimimaan Merivaaran OpenOR™ -saliohjausjärjestelmän kanssa. MeriConnect-järjestelmän avulla käyttäjät voivat tallentaa ja muokata kuvia ja videoita heti leikkauksen päätyttyä omalta työpisteeltä käsin. Järjestelmää voidaan käyttää olemassa olevan PACS- tai muiden arkistointijärjestelmien lisäksi tai jopa niiden sijasta.

MeriConnect yhdistää kokonaisuudeksi ja tallentaa leikkaussalin kuvantamis- ja röntgenjärjestelmistä, sairaalan tietojärjestelmistä ja kliinisistä tietokannoista saatavaa dataa, jonka säilytystarve on lyhyt- tai pitkäaikainen. MeriConnect-järjestelmän avulla kirurgit ja muut lääkärit voivat tarkastella näitä tietoja omilta tietokoneiltaan leikkaussalin ulkopuolella ilman työasemakohtaisten ohjelmistojen tarvetta. Dokumentointityökalu on ominaisuuksiltaan helppokäyttöinen ja erittäin visuaalinen, joten diagnostiikka ja raportointi sujuvat nopeasti ja tehokkaasti. Kun MeriConnect liitetään sairaalan olemassa oleviin järjestelmiin, monilta eri laite- ja ohjelmistotoimittajilta hankitut järjestelmät ja laitteet saadaan toimimaan yhdessä sujuvasti ja ongelmitta.

OpenOR on Merivaaran mullistava avoimen arkkitehtuurin hallintajärjestelmä, jonka avulla leikkaussalin laitteiden ohjaus sekä datan- ja kuvienhallintajärjestelmät voidaan yhdistää kokonaisuudeksi kunkin leikkausosaston tarpeiden mukaan. Lisäksi OpenOR mahdollistaa reaaliaikaisen etäkonsultaation ja joustavan diagnostiikan kuvien ja datan sähköisen välityksen ansiosta. Kun MeriConnect yhdistetään OpenOR-järjestelmään, kuvien ja videoiden käsittelystä tulee tehokasta ja sujuvaa, jolloin kirurgit voivat keskittyä siihen mitä he parhaiten osaavat.

Tähän liittyvät tuotteet